Ekstraordinær generalforsamling

Da det ikke var muligt at stille en bestyrelse efter generalforsamlingen den 17.marts 2018, indkalder vi hermed til

Ekstraordinær generalforsamlingen tordag den 5.april kl 19.00 - i tilskuerrummet i svømmehallen.

Alle tilmeldte i svømmeklubben, der har oplyst e-mail adresse, har fået mail tilsendt søndag den 25.marts

Dagsorden

  1. Valg af dirigent/referent
  2. De tre løsningsmodeller forelægges:
    1. Svømmeklubben stilles i bero/nedlægges pga. manglende bestyrelse
    2. Svømmeklubben fortsætter som hidtil – kræver 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
    3. Svømmeklubben bliver en del af Ejstrupholm Gymnastikforening – kræver 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  3. Valg til bestyrelsen, hvis løsning b eller c vælges.
  4. Eventuelt

Vi håber at se mange af jer så svømmeklubben kan blive ført videre.

Mvh Ejstrupholm Svømmeklub