Svømmeundervisningen
Der er instruktører på alle vore hold og vi arbejder målrettet på, at tilbyde kvalificeret svømmeundervisning. Det vil sige, at alle vores trænere løbende er på kursus, har bassinprøve samt førstehjælpskursus. Ligeledes er vore hjælpetrænere også på kurser, så de kan bistå instruktørerne bedst mulig.

Efter svømmeklubbens målsætninger, pædagogikken og svømmefilosofien i Dansk Svømmeunions bog, "Moderne Svømning", har instruktørerne udarbejdet en undervisningsplan for svømmeundervisningen. Der er udarbejdet en plan for børneholdene, dette gør undervisningen ensartet og sikrer, at der undervises efter de mest tidssvarende metoder inden for pædagogik og metodik.

Dansk Svømmeunion har i en lang årrække arbejdet med at ændre opfattelsen af elementær svømmeindlæring. Man er gået væk fra svømning som indlæring af specifikke svømmefærdigheder til en mere fundamental vandgrunduddannelse, hvor det centrale er oplevelser med og i vand via sanserne.

Svømmeklubben har til formål at lære børnene svømning inden for en eller flere svømmearter. Der arbejdes først med en række grundlæggende færdigheder, der leder videre til arbejdet med stilarterne. Dvs. at tilegnelsen af svømning sker via rytme, koordination og sammenhæng mellem vejrtrækning, fornemmelse af flydeevne og balance, som skal kobles til teknikken. Målet med svømmeundervisningen er at få positive oplevelser i og med vandet. Gennem leg og øvelser arbejder instruktører med at lærer børnene de fem grundfærdigheder, derefter læres de fire stilarter.

Trygheden er det allervigtigste i forbindelse med tilvænning til at være i vand og for at kunne lære at svømme.
Ejstrupholm Svømmeklub | Nørholmvej 21 | 7361 Ejstrupholm | Tlf.: 26642075